Phương thức thanh toán

 • Đài Loan


  • Tiền mặt
    

   cash

   Đến công ty thanh toán

  • Chuyển tiền qua bưu điện

   post

   Bưu điện Trung Hoa
   Chủ tài khoản:
   BAI-NIEN BUSINESS SERVICES
   Số tài khoản:
   42089147

  • Chuyển qua ATM

   atm

   Ngân hàng Đài Loan
   Mã ngân hàng:
   004
   Số tài khoản: 119001021167

  • Chuyển qua ngân hàng

   bank

   Ngân hàng Đài Loan – Chi nhánh Bác Ái
   Chủ tài khoản:
   BAI-NIEN BUSINESS SERVICES
   Số tài khoản:
   119001021167

  Quẹt thẻ qua fax

  Sau khi bạn vụ xác nhận báo giá với nhân viên nghiệp vụ xong, có thể in ra【Thư ủy quyền thẻ tín dụng】,từ website, điền các thông tin liên quan vào, rồi gửi fax đến số (07)557-7488.

  Xin chú ý: Hiện công ty chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ VISA, MASTER, and JCB; không cung cấp dịch vụ trả góp.

  Nước ngoài


  • paypal

  • PayPal:linda@translator.com.tw

  • taiwan
   Tài khoản Đài tệ

  • Bank of Taiwan Boai Branch
   Địa chỉ ngân hàng 394 YU-CHENG ROAD TSO-YING DISTRICT, KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
   Tên người nhận BAI-NIEN BUSINESS SERVICES
   Địa chỉ người nhận 9F-2, NO.578, BO AI 2ND ROAD, KAOHSIUNG, TAIWAN
   Số tài khoản nhận tiền 119001021167
   SWIFT CODE BKTWTWTP119
  • japan
   Tài khoản Yên Nhật

  • Mizuho Corporate Bank, Ltd. Kaohsiung Branch
   Địa chỉ ngân hàng 12F, NO.2, CHUNG CHENG 3RD, KAOHSIUNG, TAIWAN, R.O.C.
   Tên người nhận BAI NIEN BUSINESS SERVICES HSUEH MEEI YU
   Địa chỉ người nhận 9F-2, NO.578, BO AI 2ND ROAD, KAOHSIUNG, TAIWAN
   Số tài khoản nhận tiền 002-001-0801063-7
   SWIFT CODE MHCBTWTP
  • usa
   Tài khoản USD

  • Mizuho Corporate Bank, Ltd. Kaohsiung Branch
   Địa chỉ ngân hàng 12F, NO.2, CHUNG CHENG 3RD, KAOHSIUNG, TAIWAN, R.O.C.
   Tên người nhận BAI NIEN BUSINESS SERVICES HSUEH MEEI YU
   Địa chỉ người nhận 9F-2, NO.578, BO AI 2ND ROAD, KAOHSIUNG, TAIWAN
   Số tài khoản nhận tiền 002-001-0101063-1
   SWIFT CODE MHCBTWTP

 • 1minute
  quotation
  faq
  career